Martin Beck

Fotograf lidských duší

Projekt Martina Becka “Jak mám bavit svět…” má své hluboké historické kořeny, k nimž se hlásí, ale také, své dnešní, zcela originální zacílení, které ovšem, jak je snad dobré podotknout, nemá nic společného s běžnou praxí dnešních “bavičů”, ochotných bavit publikum bez váhání a bez zábran, bez sebemenších ohledů na společenské, natož na hluboce lidské mravy.

Beckův záměr zachytit a zaznamenat tvář celé dnešní herecké generace nikoliv jen statických konvenčních, líbivých podobenkách, ale v dramatickém tvůrčím stavu, zaznamenat, -jak sám vyznává- jedněma očima nejrůznější účinky hlubokých prožitků a jedinečný stav té které mysli, je jistě zcela ojedinělý a pozoru hodný.

Ovšem ještě většího ocenění hodný je hned potom fakt, že nejde jen o pomyslnou vizi, ale že Beck svůj projekt současně realizuje, a to s plným, bytostným zapojením rozumu i citu, takže situaci herců spoluprožívá svou myslí i srdcem, což herce a jejich výkon jen posiluje. A k tomu všemu je třeba dodat, že výsledné fotografie vytváří Beck neběžnou, vlastní technikou. Jde tedy nejen o uměleckou tvorbu, ale také o výrobu tohoto fotografického díla.

A jsme u věci. Je snad zřejmé, že Beckův projekt si zaslouží nejen patřičné umělecké ohodnocení, ale i všestrannou podporu, nejen vzhledem k tomu, kolik životní a tvůrčí energie do něj investuje, ale i k tomu, že udržet jej při životě, což je jistě žádoucí, vyžaduje náklady, které přesahují možnosti mladého fotografa. Myslím tedy, že jménem všech herců, kteří už tuto spolupráci zažili, i těch, kteří se na ni mohou těšit, mohu takovou podporu projektu Martina Becka s dobrým svědomím doporučit.

-Prof.AMU Radovan Lukavský, Dr.H.C.-

radovan-lukavsky-podpis-white

RADOVAN LUKAVSKÝ – WIKIPEDIA