1914 - exp. 2014

   

Osudy dobrého vojáka Švejka, klíčový román české literatury, ironický škleb nad válkou a její absurditou,              se tvůrčím způsobem setkává s protiválečným opusem Karla Krause Poslední chvíle lidstva.              Režie: Robert Wilson

 1914 – NARODNI-DIVADLO.CZ