OTHELLO - 2015

   

Nejslavnější ze všech dramatiků stačil zpodobnit ve svém díle snad všechny lidské vášně a lidské slabosti. Othello je jednou z jeho her nejproslulejších.

OTHELLO – NARODNI-DIVADLO.CZ